wp998ab060.png
 Kinderopvang Baboeloes Berentuin                   Telefoon : 010-2661000
 Westersingel 46   3014 GT Rotterdam Centrum           Fax        : 010-2417939
                                                                                         LRK       : 35.190.12.18
wp49009084.gif

Tegemoetkoming rijksoverheid

Baboeloes Berentuin staat geregistreerd bij de gemeente Rotterdam en is opgenomen in het landelijk register kinderopvang zodat u recht heeft op de tegemoetkoming van het rijk. Alle werkende, schoolgaande en traject ouders hebben sinds de invoering van de Wet Kinderopvang, recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Aanmelden en kosten
De maximum uurprijs waarvoor ouders een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kinderopvang bedraagt in 2013:
Bij dagopvang van kinderen van 0-4 jaar: € 6,36 per uur.


Als gratis ouderservice helpen wij u met de aanvraag tegemoetkoming naar de belastingdienst  en/of sociale dienst. Tevens kunnen wij voor u uw eigen bijdrage berekenen.
Onderstaand overzicht geeft aan wat u ongeveer als werkende ouder per maand zelf bijdraagt voor de kinderopvang. Het overige deel wordt vergoed door de belastingdienst.
Maakt u een afspraak met ons om voor u een meer exacte berekening te laten maken.
                                                                                                                                                   
Krijgt u een bijdrage voor de kinderopvang van de gemeente of UWV? Bijvoorbeeld omdat u een opleiding, inburgerings- of re-integratietraject volgt dan is de volgende eigen bijdrage per maand van toepassing.
                                                                                                                                                   
Indien u vragen heeft over inschrijvingen, pedagogisch beleid, kosten, rondleidingen of andere informatie wilt neemt u dan contact met ons op.
U kunt vragen naar onze manager Inge (010-2661000).